Гергана Атанасова от XII г клас, с ръководител Ирена Димитровска, се класира за участие на Националното състезание по предприемачество "Най-добра бизнес идея"

Гергана Атанасова от XII г клас, с ръководител Ирена Димитровска, се класира за участие на Националното състезание по предприемачество "Най-добра бизнес идея"
Гергана Атанасова от XII г клас се класира за участие на Националното състезание по предприемачество "Най-добра бизнес идея", което ще се проведе в гр. Свищов от 17.04.24 до 19.04.24 година.
Идеята, с която се класира Гергана е на тема: Комплекс "Достойни старини" и е свързана със създаване на затворен комплекс за възрастни хора в района на община Враца, който да е достъпен за всички възрастни хора, чрез внедряване на система за намаляване на разходите, ефективно използване на ресурсите, енергийна ефективност, кръгова икономика и прилагане на зеления подход и зеленото мислене. Това ще позволи на възрастните хоране не само да преживяват в дома, но и да водята активен начин на живот, с който да се чувстват полезни и необходими. Мотото на разработката е: „Цивилизоваността на едно общество се измерва с отношението му към възрастните хора“.