Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК за сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК за сесия август-септември

В периода 26.06.2024 г. – 11.07.2024 г. в канцеларията на ПГ по търговия и ресторантьорство се подават заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК.