Церемония по връчване на годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 година

Церемония по връчване на годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 година

Церемония по връчване на годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 година

15.02.2024 г.

Госпожа Ирена Димитровска-Андреева, главен учител в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца, получи покана и взе участие в церемония по връчване на годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 година. Церемонията бе организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Националната асоциация на преподавателите по икономика  (НАПИ) и Синдиката на българските учители (СБУ). На събитието присъстваха министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев, председателят на СБУ д-р Янка Такева, председателят на Националната асоциацията на учителите по икономика д-р Илинка Патърова, началници на регионални управления на образованието, директори, учители и ученици, както и на компании, които подпомагат обучението на учениците.

Близо 16 хил. ученици в момента учат в професионални паралелки, свързани с икономически дисциплини, което е малко над 10% от всички, включени в професионалното образование и обучение. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. По думите на проф. Цоков учениците в тези икономически паралелки получават не само професионални компетентности, но и умения, с които ще могат да се справят в живота.

Той поздрави създателите на Националната асоциация на преподавателите по икономика и инициаторите на конкурса от Висшето училище по застраховане и финанси и Синдиката на българските учители. „Това е още един начин за издигане на обществения престиж на учителската професия и на образователните лидери, а и за популяризиране на професионалното обучение“, посочи министърът. По думите му тази инициатива може да се мултиплицира в други университети – да се подкрепят начални учители или преподаватели по различни предмети – история, география и др. „Това ще бъде още една възможност да заздравим връзката между началните и средните училища с висшето образование, а учителите да имат още възможности за повишаване на своята квалификация и заедно да обсъждат професионални теми в университетите“, обясни още той. Министърът цитира мнението на създателя на глобалното изследване PISA д-р Андреас Шлайхер, който каза при посещението си в България, че е много важно в образователната система да има професионални общности от учители и директори, които да обсъждат професионални проблеми.

Ректорът на ВУЗФ Борис Велчев каза, че се опитват да надградят наученото в средните училища. „И за да можем да го правим успешно, трябва да знаем какво е то. Трябва да знаем какво се учи в средното образование. Да направим така, че висшето образование да бъде продължение на наученото в средното“, каза той.

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изрази надежда, че ще стане традиция да се награждават най-добрите учители по икономика, най-добрите директори и ученици. "Тук са най-добрите икономически гимназии в България. Те са много малко - 13", каза тя и попита министъра на образованието дали не е време да станат повече.

https://www.konkurent.bg/news/17081736436751/uchitel-ot-pgtr-vratsa-uchastva-v-tseremoniya-po-vrachvane-na-godishni-nagradi-za-obrazovanie?fbclid=IwAR11xQVWJF-sd2HnSRI0GW4T34l2-Xnw4VF4xTm2Q9rDf9gyv0ozmPmJR9c