Участие в обучение по първа помощ

Участие в обучение по първа помощ

Участие в обучение по първа помощ

23.11.2022

Учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство участваха в обучение на тема: "Оказване на първа помощ при пострадали хора".