"Multi-perspective approach towards e-learning" № 2020-1-TR01-KA226-SCH098532

"Multi-perspective approach towards e-learning" № 2020-1-TR01-KA226-SCH098532

"Multi-perspective approach towards e-learning" № 2020-1-TR01-KA226-SCH098532

18.05.2023

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца бе домакин на финалната среща по Проект „2020-1-TR01-KA226-SCH098532, Multi-perspective approach towards e-learning“, по програма ERASMUS+. Четиринадесет учителя от Турция, Румъния, Македония и Италия посетиха града, пещерата Леденика, историческия музей и опитаха местната кухня. Целта на срещата бе да се състави финален отчет по проекта. Бяха обменени добри практики между партньорите, свързани с всички заложени по програмата теми за провеждане на обучение чрез средствата на информационните и комуникационни технологии по време на обучение от разстояние в електронна среда.

Партньорите се разделиха с малко тъга след двугодишна работа, но с бъдещи планове за ново съвместно сътрудничество.