Благовещение и Ден на търпението

Благовещение и Ден на търпението

Ученици от 9 – ти клас отбелязаха Деня на търпението - 25 март, в който почитаме и светлия християнски празник Благовещение.

По интересен начин учениците изработиха материали за популяризиране на празника, бе изготвена мултимедийна презентация, както и табло-постер, където всеки имаше възможност да напише своето послание към доброта и толерантно отношение. Неговата функция е да провокира вниманието на ученици, учители и родители да обръщат повече внимание на търпението в забързания ни и динамичен живот, когато много лесно то може да бъде загубено.

Идеята на учениците и учителите е този ден да се превърне в традиция, за да предизвикват търпение, взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни отношения.