Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

31.01.2024

Уведомяваме Ви, че в периода 06.02 - 21.02.2024 г., в канцеларията на ПГ по търговия и ресторантьорство се подават заявления за допускане  до ДЗИ/ЗДИППК.