Рейтингова система на висшите училища в Р България

Рейтингова система на висшите училища в Р България

15.12.2023

На основание писмо на заместник-министъра на образованието с цел запознаване на дванадесетокласниците с възможностите за кариерно ориентиране и избор на висше училище, зрелостниците могат да попучат информация на посочения по-долу сайт:

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/