Национален кулинарен форум „Chef's Secrets – Еволюция на вкуса“ гр. Стара Загора

Национален кулинарен форум „Chef's Secrets  – Еволюция на вкуса“ гр. Стара Загора

Национален кулинарен форум „Chef's Secrets  – Еволюция на вкуса“ гр. Стара Загора се проведе на 03.02.2024 г. В него участие взеха Илияна Ивайлова Петкова от VIIIб , Теодора Георгиева Ангелова от IXб и Гергана Георгиева Иванова от XI а с ръководители: Маргарита Григорова, Димитрана Захаериева и инж. Цветелина Ангелова.