Дни на медийната грамотност 2023

Дни на медийната грамотност 2023

Кампанията е инициатива на Коалиция за медийна грамотност (КМГ) и се провежда за поредна година. Целта ѝ е да обедини усилията на всички хора, работещи в сферата на формалното и неформално образование за повишаване на медийната грамотност за всички възрастови групи.

Днес, 28.03.2023 г., кампанията се отбеляза в ПГ по търговия и ресторантьорство, като всички ученици от VIII клас гледаха видеа, свързани с фалшиви профили и споделяне на чужди снимки и последва дискусия за опасностите последващи  от това. В нея се включиха учениците от Клуб „Програмиране и киберпрестъпления“ по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  и училищният психолог Стела Иванчовска- Тарльовска, които обогатиха медийната грамотност на осмокласниците.