Изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение

Изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение

28.11.2022

Заявления на учениците в самостоятелна форма на обучение, за сесия Януари, ще се приемат до 19.12.2022 г. в канцеларията на ПГТР.

Сесията ще започне на 09.01.2023 г.