Ресторантьор

Ресторантьор

Ресторантьор

Дипломираният Ресторантьор притежава специфични за специалността знания, умения и компетенции.

- Регистрира резервации като комуникира с клиентите на български и поне на един чужд език възпитано и ефективно. Записва коректно специфичните изисквания на гостите и осъществява обратна връзка с тях по телефон, факс, имейл или чрез социалните мрежи.

Посреща лично гостите вежливо и дискретно, като се информира за резервацията и специалните им изисквания. Взема под внимание специалните им изисквания и осигурява спазването им и от персонала.

- Любезно и предприемчиво предлага на клиентите различни видове подходящи напитки според поръчаните ястия и в зависимост от предпочитанията им.

- Контролира качеството на храната при приготвяне и сервиране.

- Прилага различни техники за рязане на месо, на риба, на фламбиране преди поднасянето на ястията.

- Умело прилага правилата за предлагане и сервиране на цигари, пури и други тютюневи изделия.

- Организира аранжирането на обстановката според потребностите на персонала, на клиентите и в съответствие с типа на заведението.

- Създава гостоприемна атмосфера, като подрежда масите функционално и привлекателно съобразно категорията на заведението и други.