Представители на Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново посетиха ПГТР - Враца

Представители на Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново посетиха ПГТР - Враца

Представители на Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново посетиха ПГТР - Враца

06.12.2022

Срещата беше много ползотворна за учениците от четирите паралелки 12 клас. Военните запознаха бъдещите абитуриенти със специалностите и възможностите за прием в университета след тяхното дипломиране.