Участие в конкурс "Млади изследователи" в УХТ - Пловдив

Участие в конкурс "Млади изследователи" в УХТ - Пловдив

Ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство участваха в Първи национален ученически конкурс "Млади изследователи", УХТ - гр. Пловдив, направление "Храни и напитки".