Ученически съвет

Ученически съвет

Ученически съвет при ПГТР - Враца днес беше домакин на среща, в която взеха участие УС към ППМГ "Акад. Иван Ценов", УС към СУ "Козма Тричков", УС към СУ" Васил Кънчов" и УС към ПТГ "Никола Й. Вапцаров". Бяха обсъдени множество теми за съвместно сътрудничество.