БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

В рамките на европейската инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя“, игра-тест „Без грешки на пътя“, насочена към подобряване знанията и уменията на децата по пътна безопасност се обединяват организации за безопасност на движението по пътищата, държавни органи, застрахователни асоциации и образователни институции от Австрия, България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Участници в инициативата от българска страна са Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (БАБДП), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционният фонд (ГФ).

Като част от дейностите, посветени на инициативата, Асоциацията на българските застрахователи, съвместно с Гаранционния фонд, са разработили образователен онлайн тест по пътна безопасност за деца „Без грешки на пътя“, достъпен чрез интернет страница на АБЗ: www.abz.bg.

Ученици от VIII а клас на ПГТР решиха теста отлично, без нито една грешка под ръководството на техният преподавател по БДП Тошко Стоянов.

В теста, чрез картинки, са представени 10 обичайни ситуации на пътя, а целта е участниците да открият дали има „грешка на пътя“ и да посочат каква е тя. Към всеки въпрос-ситуация има разработена кратка образователна част и се представя вече „вярната“ картинка.

Дни на безопасността на пътя 2023 година

Проведен час на тема "Дни на безопасността на пътя 2023 година"

Научи повече


Правила за безопасно движение на пътя за родители

Как да опазим децата на пътя като родители и като водачи на превозни средства

Научи повече

Открит урок по БДП

Ученици от XI г клас проведоха открит урок по БДП

Научи повече