Кампания във връзка със 14-ти февруари

В Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство беше проведена лекция за превенция на полово предавани болести. Лекцията беше на тема: "Превенция на СПИН и сексуално предавани инфекции" с лектор Главен екперт Нели Петкова от РЗИ във връзка с отбелязване на втори етап от АнтиСПИН кампанията, по повод празника на любовта 14-ти февруари.

На лекцията присъстваха Малинка Костадинова - Медицински фелдшер при ПГТР - Враца, Стела Тарльовска - Училищен психолог и Елда Вълкова - Образователен медиатор.