Лекция кариерно ориентиране

Преподаватели от Медицински университет - София, Филиал "Проф. д - р Иван Митев" - Враца, посетиха ПГТР - Враца във връзка с представяне на изучаваните специалности в университета. Те показаха кратка презентация и раздадоха на учениците от XII клас брошури.

На срещата присъстваха г - жа Галина Гешева - Заместник директор учебна дейност и г - жа Елда Вълкова - Образователен медиатор.