Беседа относно кариерно ориентиране

В Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство беше проведена беседа за кариерно ориентиране на ученици от XII клас.

Експерти от Дирекция "Бюро по труда" - Враца обясниха на учениците възможностите за регистриране на трудовата борса, свободните работни места за техните специалности и раздадоха брошури на бъдещите абитуриенти.

На беседата присъства и образователния медиатор в училището - г - жа Елда Вълкова.